Sodelovanje učiteljev v projektu

Učitelji, ki so bili člani razvojnega tima inovacijskega projekta v preteklih letih:

Petra Špur, Urška Gorinšek, Barbara Trbovc, Polona Čepin, Franja Prezelj, Špela Kotnik, Andrej Podgoršek in Mateja Bevc. Pri izvajanju posameznih aktivnosti sodelujejo vsi učitelji in ravnateljica, ki je v projektu članica razvojnega tima in omogoča spremembe v organizaciji pouka, ki so nujne za doseganje projektnih ciljev.