Projekt

INOVACIJSKI PROJEKTI 

2Zavod RS za šolstvo vsako leto znova vabi vzgojno-izobraževalne zavode k sodelovanju v Inovacijskih projektih, s katerimi spodbujajo širjenje inovacijske kulture med mladimi in učitelji ter omogočajo posodabljanje pedagoške prakse.

 
Delo v Inovacijskih projektih temelji na projektni obliki dela z akcijskim raziskovanjem. Odgovore na raziskovalna vprašanja iščemo strokovni delavci sami, kar nam omogoča samostojno raziskovanje lastne prakse.

1